• 100+

  Hünärmenler

 • 4000+

  Gündelik çykyş

 • 8 million dollar

  Ualyllyk satuw

 • 3000㎡ +

  Iş ussahanasy

 • 10+

  Aýlyk täze dizaýn

Önümler-banner

Oturylyşyň aşaky arka goldawy kemer pad arka tekizleýji lomber düzediji

Gysga düşündiriş:

Oturan düzedişçimiz, arka agyrysyny ýeňilleşdirip, onuň öňüni almaga kömek edip, ajaýyp duruşda zähmet çekmäge mümkinçilik berýär.Lighteňil we göçme, her oturgyjy ergonomiki edýär.Günde bary-ýogy 15 minut geýmek, bedeniňiziň öňki ýagdaýyny täzeden öwrenip biler, duruşyňyz ep-esli gowulaşar.


Önümiň jikme-jigi

Aýratynlyklary

bu önüm näme?

bu önüm programmasy?

Oturan duruş düzedişi

bedeniňiziň asyl arka duruşyny täzeden öwreniň, duruşyňyzy kämilleşdiriň, günde 15 minut netije beriň

Çanaklary lomber golda

diňe bir oňurganyň oňurgasyna ünsi jemlemän, oňurganyň tebigy egriligini dikeldip, çanaklaryňyzy lomber ýaly durnuklaşdyrýar.

Amatly

sazlanyp bilinýän gaýyşlar ony köp adamlara laýyk edýär

Göçme duruş arkasy

Oturylan duruş düzediji her oturgyjy ergonomiki edýär, hatda arkasyz oturgyç, dik islendik oturgyçda zähmet çekip oturýar.

Aşaky bel agyrylary ýeňilleşdirýär

 Günüň dowamynda stolda oturanyňyzda aşaky bel üçin ýeňillik

Zawodyň aýratynlyklary:

 • Çeşme zawody, ýokary çykdajyly: söwdagärden satyn almak bilen deňeşdirilende azyndan 10% tygşytlaň.
 • Qualityokary hilli neopren materialy, galyndylary ret ediň: ýokary hilli materialyň ömri, galan materiallaryňkydan 3 esse artar.
 • Iki gezek iňňe prosesi, ýokary derejeli gurluş: bir az erbet syn, ýene bir müşderini we girdejini tygşytlap biler.
 • Bir dýuým alty iňňe, hiliň kepili: müşderiniň markaňyza bolan ynamyny artdyryň.
 • Reňk stili düzülip bilnerCustomers müşderileriňize ýene birini saýlaň, bazar paýyňyzy sarp ediň.

 

Üstünlikleri:

 • 15+ ýyllyk zawod: 15+ ýyllyk ýagyş, ynamyňyza laýyk.Çig mal, senagatda we önümlerde hünärmenlik we hil gözegçiligi çuňňur düşünmek sizi gizlin çykdajylaryň azyndan 10% tygşytlap biler.
 • ISO / BSCI şahadatnamalary: Zawod baradaky aladalaryňyzy aýyryň we wagtyňyzy we çykdajylaryňyzy tygşytlaň.
 • Eltip bermegiň gijikdirilmegi üçin öwezini dolmak: Satuw töwekgelçiligiňizi azaldyň we satuw aýlawyňyzy üpjün ediň.
 • Kemçilikli önümiň öwezini dolmak: Kemçilikli önümler sebäpli goşmaça ýitgiňizi azaldyň.
 • Şahadatnama talaplary:Önümler EUB (PAHs) we ABŞ (ca65) standartlaryna laýyk gelýär.

Potensial işewür müşderilerimiziň köpüsi üçin mugt nusga berilip bilner!


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Haryt ady Oturyjy düzediji düzediş kemeri
  Material göwher mesh + 600g sendwiç + 3mm duýulýan + 6mm köpük
  Gelip çykan ýeri Guangdong, Hytaý
  Marka ady Meklon
  Model belgisi MCL-PC009
  Ulanylýan adamlar Ulular
  Stil Oturmak goldaw kemerleri
  Funksiýa Oturmak
  Logotip Custöriteleşdirilen logony kabul ediň
  OEM & ODM Accpet OEM ODM
  Aýratynlyklary Amatly we dem alýan
  Reňk Gara

  Köpümiziň stollarda, kompýuter klawiaturalarynda we akylly enjamlarda uzak wagtlap işleýän döwründe nädogry duruş häzirki zaman saglyk epidemiýasyna öwrülýär.Oturyş ýerini düzediji düzeltmek üçin fiziki ýatlatma hökmünde hereket edýär, ajaýyp duruşda zähmet çekmäge mümkinçilik berýär, arka agyrysyny ýeňilleşdirýär we onuň öňüni almaga kömek edýär.

  stoluňyzda, uçarda oturmak, oýun görmek ýa-da pikirlenýän wagtyňyz duruň.ýeňil we göçme, her oturgyjy ergonomiki edýär.oturmaly wagtyňyz ony geýiň.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň