• 100+

  Hünärmenler

 • 4000+

  Gündelik çykyş

 • 8 million dollar

  Ualyllyk satuw

 • 3000㎡ +

  Iş ussahanasy

 • 10+

  Aýlyk täze dizaýn

Önümler-banner

Bel tälimçisi

 • Aýal üçin beden gurluşy näzik guşak

  Aýal üçin beden gurluşy näzik guşak

  Slimming guşakda plastmassa ABS ýelimleýji zolak goldawy bar, aşa galyň neopren materialy bedeniň gyzgynlygyny ýokarlandyrýar, ýagy ýakýar, bedeniň suwuny azaldýar we türgenleşikleriňizi has köpeltmek üçin köp derlemäge kömek edýär.Bu ter inçe guşagy islendik ýerde, islän wagtyňyz geýip bilersiňiz.Saglygyňyz we bedeniňiz üçin.

 • 13 Egrilen polat süňk lateks bel trimmerleri

  13 Egrilen polat süňk lateks bel trimmerleri

  Bu lateks bel trimmerleri çalt derlemäge, bedeniň suwuny azaltmaga, ýagy ýakmaga kömek edip biler, 96% pagta örtügi allergiýa alamatlaryny döretmez, has amatly we deri üçin amatly.Diňe 13 egri süňk bilen işlenip düzülen, bil egrisine gaty laýyk gelýär we ergonomiki goldaw berýär.100% lateks doldurylan, aşa inçe, eşikleriň aşagynda geýip bolýar.

 • 2 aýrylyp bilinýän gaýyşlar 25 polat süňk bel tälimçisi

  2 aýrylyp bilinýän gaýyşlar 25 polat süňk bel tälimçisi

  Aýrylyp bilinýän elastik zolakly bel tälimçisi, goşmaça galyň neopren materialy okuw wagtynda has köp der alyp biler we türgenleşigiňizi has täsirli edip biler.Aýrylyp bilinýän elastik gaýyşlar, biliň basyşyny bedeniň rahatlygyna görä sazlamagy aňsatlaşdyrýar.25 polat gapyrga gurlup, 360 ° hemme taraplaýyn goldaw getirýär we egrelmekden ýüz öwürýär.Jübüt iňňe prosesi polat çarçuwany pugta örtýär we polat çarçuwanyň çykmagynyň öňüni alýar.

 • 15s Çalt der biline goldaw kemeri

  15s Çalt der biline goldaw kemeri

  Likra baglaýjy bilen 3,5 mm galyňlykdaky CR görnüşli fitnes kemeri.Pleönekeý we amaly dizaýn, aşa uly “Velcro” has berk ýapyşýar, ululygy horlanmagyň dürli tapgyrlaryna görä erkin sazlap bolýar.Içki örtük 15 sekundyň içinde süýşmezlik we çalt derlemek üçin nagyşlanýar.