• 100+

  Hünärmenler

 • 4000+

  Gündelik çykyş

 • 8 million dollar

  Ualyllyk satuw

 • 3000㎡ +

  Iş ussahanasy

 • 10+

  Aýlyk täze dizaýn

Önümler-banner

Haryt habarlary

 • Täsin neopren haltalary bilen stiliňizi wagyz ediň

  Her gün şol bir içgysgynç sumkany işe ýa-da mekdebe götermekden ýadadyňyzmy?Şahsyýetiňize has laýyk bir zat isleýärsiňizmi?Indi seretme!Neopren haltalary iň soňky moda tendensiýasy bolup, faşiňize laýyk dürli stil, reňk we ululykda gelýär ...
  Koprak oka
 • Näme üçin neopren sumkalary indi meşhur?

  Soňky ýyllarda neopren sumkalar sumka kategoriýasynda iň köp satylan önüme öwrüldi we Google-da gözleg meşhurlygy hem artdy.Şeýlelik bilen, neopren haltalarynyň adaty mata haltalary, deri haltalary ýa-da beýleki m-den ýasalan haltalar bilen deňeşdirilende artykmaçlyklary näme ...
  Koprak oka
 • Neopren materiallary näme?

  Neopren materiallaryna syn Neopren materialy sintetiki kauçuk köpük, ak we gara iki görnüş bar.Neopren materiallaryny öndürmekde giňden ulanylýar, şonuň üçin her kimiň aňsat düşýän ady bar: SBR (Neopren materialy).Himiki düzümi: polimer ...
  Koprak oka
 • Dyz dyrnagy bilen dyz direginiň arasynda näme tapawut bar?

  Dyz dyrnagy bilen dyz direginiň arasynda näme tapawut bar?

  Dyz dyzlarynyň görnüşleri Dyz ýeňleri dürli ululykda bolýar we olary dyzyňyzyň üstünden süýşürip bilersiňiz.Çişmegi we agyryny gözegçilikde saklamaga kömek edýän dyz gysyşyny üpjün edýär.Dyz ýeňleri köplenç ýeňil dyz agyrylary üçin gowy işleýär we artrit keselini azaltmaga kömek edýär.Eller com ...
  Koprak oka
 • Täze dyz dyzlary eýýäm ajaýyp netijeleri görkezýär

  Täze dyz dyzlary eýýäm ajaýyp netijeleri görkezýär

  Dyz dyrnaklary hakykatdanam kömek edýärmi?Eger yzygiderli geýilse, dyz dyrnagy belli bir durnuklylygy üpjün edip, dyzyňyza bolan ynamyňyzy artdyryp biler.Käbir subutnamalar, dyz dyrnaklarynyň simptomlary azaltmaga we dyz osteoartritli adamlarda işini gowulaşdyryp biljekdigini görkezýär.Nädip çökmeli ...
  Koprak oka
 • Dyz ýeňleri zerurmy?

  Dyz ýeňleri yzygiderli we agyr türgenleşseňiz, oňa mynasyp.Agyr atletika yzygiderli gysyş hereketlerini talap edýändigi sebäpli, dyz ýeňleri dyz agyrysyny azaldyp biljek goşmaça ýylylygy, durnuklylygy we goldawy üpjün edip biler.Şeýle-de bolsa, dyzlaryňyz sagdyn bolsa, olary geýmegiň zerurlygy ýok.Grea öwürýän zat ...
  Koprak oka