• 100+

  Hünärmenler

 • 4000+

  Gündelik çykyş

 • 8 million dollar

  Ualyllyk satuw

 • 3000㎡ +

  Iş ussahanasy

 • 10+

  Aýlyk täze dizaýn

Önümler-banner

Neopren sumka

 • Syýahat üçin neopren Duffle sumkasy

  Syýahat üçin neopren Duffle sumkasy

  Bu, uly göwrümli syýahat ýa-da hereket etmek üçin niýetlenen neopren goşa torba.Suw geçirmeýän, tegmile garşy, şoka çydamly.Iň gowusy, bu gaty ýeňil we syýahatyňyza köp zat goşmaýar.Şonuň üçin halaýan goşmaça zadyňyzy getirip bilersiňiz.

 • Neopren çelek sumkasy

  Neopren çelek sumkasy

  Bu çelek sumkasy özboluşly görnüşi we uly göwrümi üçin sarp edijiler tarapyndan gowy görülýär.Tomus kenaryna, kempirlere, pikniklere gitmek, islän zadyňyzy getirip bilersiňiz, sumkanyň özi bolsa agramy gaty kyn, aşa agramly sumka üçin getirjek zatlaryňyzy azaltmagyň zerurlygy ýok.

 • Neopren kiçi telefon sumkasy

  Neopren kiçi telefon sumkasy

  Bu neopren kiçi telefon sumkasy, oňaýly bolmagy üçin giňeldilen egin gaýyşlary bilen bezelendir.Kiçijik zatlara aňsat girmek üçin öň tarapdaky fermuar jübüleri goşuldy.Dürli reňkler we stiller bar, daşky görnüşi owadan.Iki gezek iňňe tehnologiýasy, ýokary derejeli gurluş.

 • Telefon üçin kiçijik “Neopren Crossbody” sumkasy

  Telefon üçin kiçijik “Neopren Crossbody” sumkasy

  Çykyşda jübi telefonlary we düwmeler ýaly ownuk zatlary saklamak, elleri boşatmak üçin diagonaly jübi telefon sumkasy.Collectygnamak aňsat.Neýlon egin gaýyşlary berk we çydamlydyr.Goşmaça kuwwat üçin öňdäki poçta jübüsi.Aýrylyp bilinýän egin gaýyş, egin kemerini çykaryň, sumka gysgyç, başga bir stil hökmünde ulanylyp bilner.

 • Zawod gönüden-göni iki gaýyş Neopren kesel sumkasy

  Zawod gönüden-göni iki gaýyş Neopren kesel sumkasy

  2 gaýyşly, neýlon egin gaýyş we demir zynjyr egin gaýyşly deşikli premium neopren krossbody sumkasy.Geýmegiň dürli usullary dürli stilleri emele getirýär.Iki gaýyş aýrylýar.Ownuk we nepis, goşmaça agram ýok, geýmek üçin gaty ýeňil.Daşamak aňsat.Güýç göterýän meýdany köpeltmek üçin egin gaýyşlaryny giňeldiň, bogulmazdan we geýmek üçin amatly.

 • Colorörite reňkli neopren egin sumkasy

  Colorörite reňkli neopren egin sumkasy

  Bu, egnine ýa-da göwresine geýip boljak köne wersiýa egin gaýyş goşýan çümýän neopren material egin sumkasynyň kämilleşdirilen görnüşi.Egnindäki gaýyşlar aýrylýar we geýişiňizi erkin saýlap bilersiňiz.

 • 6 mm galyň neopren kenar sumkasy

  6 mm galyň neopren kenar sumkasy

  Bu, uly göwrümli 6 mm galyňlykdaky neopren plýa bag sumkasy, ultra ýeňil ýokary hilli perforasiýa çümmek materialyndan, sumkany durnukly ýagdaýda saklamak üçin aşagynda PE tagtasy bar.Goşmaça enjamlaşdyrylan kiçi sumka jübi telefonlary we düwmeler ýaly ownuk zatlary saklap bilýär, bu gaty amatly.

 • Neýlon gaýyşly neopren tennis sumkasy

  Neýlon gaýyşly neopren tennis sumkasy

  Bu neopren tennis haltasy 6 mm galyňlykdaky premium neoprenden ýasaldy.Agram pro, suw geçirmeýän we çydamly aýratynlyklara eýedir.Neýlon egin gaýyşlary geýýänlere rahatlyk berýär.Çeşme öndürijisi zerur bolanda ownuk jübüleri sazlap we goşup biler. Öň ​​tarapy tennis raketasy üçin jübü, iki tarapynda açar we telefon üçin düzülip bilinýän jübüler bar.

 • Goşmaça ululykdaky neopren sumka

  Goşmaça ululykdaky neopren sumka

  Bu plýa bag sumkasy 6 mm galyňlykdaky premium neoprenden ýasaldy.Agram pro, suw geçirmeýän we çydamly aýratynlyklara eýedir.Egin eginleri bilen neýlon egin gaýyşlary geýýänlere rahatlyk berýär.Çeşme öndürijisi zerur bolanda ownuk jübüleri düzüp we goşup biler. Aşagy berkidiji plastinka bilen enjamlaşdyrylan, sumkanyň göwresi durnukly ýerleşdirilip bilner.