• 100+

  Hünärmenler

 • 4000+

  Gündelik çykyş

 • 8 million dollar

  Ualyllyk satuw

 • 3000㎡ +

  Iş ussahanasy

 • 10+

  Aýlyk täze dizaýn

Önümler-banner

Hol Holster

 • Gizlenen götermek üçin egin ýarag Holster

  Gizlenen götermek üçin egin ýarag Holster

  SÖWDÜRMEK WE Çap etmezlik: thearagy çalt we täsirli çekmek üçin saklaýyş kemerini başam barmagyňyzyň arkasy bilen ýokary galdyrmaga mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, bu egin holsteriň bilen ýöräp, işläp we hatda ylgap bilersiňiz.bu aşaky eşik, köýnegiňiziň (çap etmegiň) üsti bilen ýaragyň görkezilmegi mümkinçiligini gizlin saklamaga mümkinçilik berýär.

  Fit Glock 17 22 19 23 Glock 26 27 29 42 43 we Glock 34 Glock 35, S&W M&P Shield 9mm M&P janpena 380 M & P9 M2.0 M & P40 M2.0 S&W SD9, Sig Sauer P226 P229 P238 P938 P365, P220 P320, P210 SP2022 Sig LEGION we Sig 1911, Beratta 92X PX4 APX 92G, Springfield XD XD-M XD-S XD-E 911 we 1911 HYZMATLAR, Toros 92 G2c G2s G3 TH40 TH9 TX22, Walther PPK 380 CCP Creed PPS PPQ, Ruger LCP, EC9s LC9s LC380 , SR1911, Kimber solo Kimber Micro 9, Kel-Tec P-11, Hi Point 9mm Hekler we Koch P30SK, Kahr PM9, FNS-9 Ykjam, Subkompakt we Doly ululyklar.

 • Gizlenen götermek üçin topuk ýaragy

  Gizlenen götermek üçin topuk ýaragy

  MATERIAL: Daban topugymyz, aýaklaryňyza şemallaşdyrmaga mümkinçilik berýän howa deşikleri bilen örtülen we dem alýan hirurgiki derejeli elastik neoprenadan ýasaldy - ýadyňyza düşer!

  UNIVERSAL GUN SIZLERI bilen GARŞY.Lhli kanun ölçeglerine laýyk gelýär.Çep ýa-da sag elli ulag27 doly ululyga çenli .45 1911. 380 9mm.Glok bilen gabat gelýär.19 23 26 27 30 36 42 43, S&W M&P Shield 9, janpena 380, Ruger LCP 380, LC9, Sig Sauer P365 P320 P938 we başga-da köp ykjam pistolet.

  “SPARE MAG POUCH” we dürli görnüşli geýim: OC burç spreýini, taslaýjylary, pyçaklary we ş.m. götermek üçin goşmaça magazineurnal sumkasy.Geýmek üçin topuk holsteriniň ululygyny sazlap bilersiňiz.Deriňize ep-esli subsidiýa berýän göleler, dyzlar, budlar we gollar ýaly.

  GÖRNÜŞ Kepilligi.GYZYK EDIP BOLANOKŞeýle hem, aýaklaryňyzy süýşürmän ýöräp, böküp, işläp ýa-da ylgap bilersiňiz.

 • Gizlenen daşamak üçin IWB Gun Holster

  Gizlenen daşamak üçin IWB Gun Holster

  Aýallar we erkekler üçin ýarag enjamymyz Glock 19, 23, 38, 25, 32, 26, 27, 29, 30, 39, 28, 33, 42, 43, 36, Smit we Wesson, janpena, M&P Shield, Sig Sauer, Ruger, Kahr, Beretta, Springfield, Toros PT111, Kimber, Rok Island, Bersa, Kel Tec, Walther we başgalar.

 • Düzülip bilinýän gizlin neýlon egin ýaragy Holster

  Düzülip bilinýän gizlin neýlon egin ýaragy Holster

  Bu egnine oturdylan holster iki egninden geýinmek üçin niýetlenendir we egin kemeriniň süýşmeginiň we gapdallaryna süýşmeginiň öňüni almak üçin arka tarapyna bir çelek bilen berkidilýär.Çep we sag taraplarda degişlilikde pistolet we magazinesurnal saklap bilýän holsterler bar.Gizlenen dizaýny eşikleriň aşagynda geýip bolýar.Ygtybarly we amatly.