• 100+

  Hünärmenler

 • 4000+

  Gündelik çykyş

 • 8 million dollar

  Ualyllyk satuw

 • 3000㎡ +

  Iş ussahanasy

 • 10+

  Aýlyk täze dizaýn

Önümler-banner

Neopren suw çüýşesi ýeňi

 • Neopren kubogy sowadyjy

  Neopren kubogy sowadyjy

  Elleriňizi gyzgyn suwdan doly stakandan ýakmagy başdan geçirdiňizmi?Islän wagtyňyz rahat sowuk içgi içmek isleýärsiňizmi?Iň gowy görýän içýän aýnanyňyzyň sähelçe degmegi bilen başdan geçirdiňizmi?Missingitiren zadyňyz, damja çydamly, termiki izolýasiýa edilen suw käsesi ýeňidir.

 • Neopren kubogynyň ýeňi

  Neopren kubogynyň ýeňi

  Islän wagtyňyz sowuk sowuk içgi içmek isleýärsiňizmi?Suw aýnanyňyzyň has salkyn bolmagyny isleýärsiňizmi?Bu neopren kubok ýeňi siziň islegleriňizi kanagatlandyryp biler, ýylylyga izolýasiýa, zarba garşy, damja çydamly we suw çüýşesini 4-6 sagatlap saklap biler.Pikirli tutawaç dizaýny, daşary çykanyňyzda götermegi aňsatlaşdyrýar.

 • Egnindäki gaýyşly sowadyjy sumka Neopren suw çüýşesi ýeňi

  Egnindäki gaýyşly sowadyjy sumka Neopren suw çüýşesi ýeňi

  Egnindäki gaýyşlar bilen goragly.

  2.5-6.5mm galyňlygy özleşdirildi.

  Suw geçirmeýän, seýsmiki garşy, sowadyjy ýa-da ýyly saklaň.

  Zigzag tikin tehnologiýasy, has çydamly.

 • Neopren sowadyjy halta 6 çakyr çüýşesi ýeň

  Neopren sowadyjy halta 6 çakyr çüýşesi ýeň

  Uly kuwwat, 6 çüýşe çakyr ýa-da 12 banka.

  Super pikirlenýän neopren, çydamly, çaknyşyga garşy.

  Goragly tutawaç dizaýny.

 • 5 mm galyňlyk Neopren suw çüýşesi ýeňi

  5 mm galyňlyk Neopren suw çüýşesi ýeňi

  Bu neopren suw çüýşesi ýeňi 6 mm galyňlykdaky premium neoprenden ýasaldy.Agram pro, suw geçirmeýän we çydamly aýratynlyklara eýedir.Goşmaça Naýlon egin gaýyşlary göçme göterijini hödürleýär.Suw geçirmeýän telefon jübüleri we açar gysgyjy, ownuk zatlary saklamak üçin goşmaça tor jübüsi.