• 100+

  Hünärmenler

 • 4000+

  Gündelik çykyş

 • 8 million dollar

  Ualyllyk satuw

 • 3000㎡ +

  Iş ussahanasy

 • 10+

  Aýlyk täze dizaýn

Önümler-banner

Zawod gönüden-göni iki gaýyş Neopren kesel sumkasy

Gysga düşündiriş:

2 gaýyşly, neýlon egin gaýyş we demir zynjyr egin gaýyşly deşikli premium neopren krossbody sumkasy.Geýmegiň dürli usullary dürli stilleri emele getirýär.Iki gaýyş aýrylýar.Ownuk we nepis, goşmaça agram ýok, geýmek üçin gaty ýeňil.Daşamak aňsat.Güýç göterýän meýdany köpeltmek üçin egin gaýyşlaryny giňeldiň, bogulmazdan we geýmek üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

Aýratynlyklary

Näme üçin bizi saýlamaly?

Arza

Zawodyň aýratynlyklary:

 • Çeşme zawody, ýokary çykdajyly: söwdagärden satyn almak bilen deňeşdirilende azyndan 10% tygşytlaň.
 • Qualityokary hilli neopren materialy, galyndylary ret ediň: ýokary hilli materialyň ömri, galan materiallaryňkydan 3 esse artar.
 • Iki gezek iňňe prosesi, ýokary derejeli gurluş: bir az erbet syn, ýene bir müşderini we girdejini tygşytlap biler.
 • Bir dýuým alty iňňe, hiliň kepili: müşderiniň markaňyza bolan ynamyny artdyryň.
 • Reňk stili düzülip bilnerCustomers müşderileriňize ýene birini saýlaň, bazar paýyňyzy sarp ediň.

 

Üstünlikleri:

 • 15+ ýyllyk zawod: 15+ ýyllyk ýagyş, ynamyňyza laýyk.Çig mal, senagatda we önümlerde hünärmenlik we hil gözegçiligi çuňňur düşünmek sizi gizlin çykdajylaryň azyndan 10% tygşytlap biler.
 • ISO / BSCI şahadatnamalary: Zawod baradaky aladalaryňyzy aýyryň we wagtyňyzy we çykdajylaryňyzy tygşytlaň.
 • Eltip bermegiň gijikdirilmegi üçin öwezini dolmak: Satuw töwekgelçiligiňizi azaldyň we satuw aýlawyňyzy üpjün ediň.
 • Kemçilikli önümiň öwezini dolmak: Kemçilikli önümler sebäpli goşmaça ýitgiňizi azaldyň.
 • Şahadatnama talaplary:Önümler EUB (PAHs) we ABŞ (ca65) standartlaryna laýyk gelýär.

Potensial işewür müşderilerimiziň köpüsi üçin mugt nusga berilip bilner!

1. Qualityokary hilli

Qualityokary hilli suwa çümmek materialy, tagamsyz, näzik duýgy, elastik, suw geçirmeýän, tozan geçirmeýän, götermek aňsat.

2.Bitewi tikişler

Dikişler birmeňzeş, tekiz we berk, güýçli we çydamly, ulanylanda açyk çyzyklar ýaly kynçylyklaryň bolmazlygyny üpjün etmek üçin.

3. Custöriteleşdirilen nagyş

Bir bitewi özleşdirme hyzmatyny hödürläň, önümiň ululygy, nagşy we aýratynlyklary aýratynlaşdyrma islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin düzülip bilner.

4. Iň oňat hil gözegçiligi

AQL standarty, adatça kemçilikli önümleriň bahasy 5 under-dan pes.

5.Geýmegiň köp usuly

Göçme, egin, beden, size bagly.

6.Iki aýrylýan gaýyş

Dürli geýim usuly dürli stili döredýär, stiliňizi özüňiz saýlaýarsyňyz.

Neopren Crossbody Bag-01
Neopren Crossbody Bag-03
Neopren Crossbody Bag-02
Neopren egin sumkasy-07
Neopren egin sumkasy-08
Neopren egin sumkasy-09

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Aýratynlyklary
  Harydyň ady Zawod gönüden-göni iki gaýyş Neopren kesel sumkasy
  Bölüm belgisi MCL-OB009
  Nusga wagty After dizaýny tassyklandy, uniwersal nusga üçin 3-5 gün, ýöriteleşdirilen nusga üçin 5-7 gün.
  Mysal üçin töleg 1universal element üçin mugt
  Customöriteleşdirilen nusga üçin gepleşikler geçirmek üçin ýöriteleşdirilen nusga üçin USD50
  Köp mukdarda sargyt edilende nusga tölegi yzyna gaýtarylar.
  Mysal gowşurmagyň wagty -Hli ýurtlar üçin DHL / UPS / FEDEX tarapyndan 5-7 iş güni.
  Logotip Çap etmek Silüpek ekran
  Silikon nyşany
  Bellik nyşany
  Atylylyk sublimasiýasy atylylyk geçirişi
  Nagyşlamak
  Önümçilik wagty 1-500pc üçin 5-7 iş güni
  501-3000pcs üçin 7-15 iş güni
  30001-10000 sany kompýuter üçin 15-25 iş güni
  10001-50000pc üçin 25-40 gün
  To 50000pc-den gowrak gepleşik geçirmeli.
  Port Şençzhenen, Ningbo, Şanhaý, Çingdao
  Bahanyň möhleti EXW, FOB, CIF, DDP, DDU
  Töleg möhleti T / T, Paypal, West Union, Pul gramy, kredit kartoçkasy, söwda kepilligi, L / C, D / A, D / P
  Gaplamak polibag / köpürjik halta / garşy sumka / PE sumka / doňan halta / ak guty / reňk gutusy / görkeziş gutusy ýa-da ýöriteleşdirilen,
  Karton tarapyndan daşky gaplama (uniwersal karton ululygy / Amazon üçin ýörite).
  OEM / ODM Kabul ederlikli
  MOQ 300 sany
  Esasy material 3mm Neopren / 3,5mm, 4mm, 4,5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 6.5mm, 7mm galyňlygy bar.
  Kepillik 6-18 aý
  QC Sahypada gözden geçirmek / Wideo gözden geçirmek / üçünji tarap gözden geçirmek, müşderiniň islegine bagly.
  Beýlekiler Biz siziň üçin näme edip bileris?
  1. 15+ ýyllyk çeşme zawody
  2. OEM / ODM mähirli garşylanýar, uniwersal materiallar bolsa 3 günüň içinde nusga alyň
  3. ISO9001 / BSCI / SGS / CE / RoHS / Şahadatnamalara ýetmek
  4. Kompensasiýa goragynyň kemçilik derejesiniň 2% -den gowragy
  5. Gijikdirilen goragy gowşuryň
  6. Önümler EUB (PAHs) we ABŞ (ca65) standartlaryna laýyk gelýär
  1. Açyk sport
  2. Söwda
  3. Syýahat
  4. Baýram
  5. Gündelik durmuş
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň