• 100+

  Hünärmenler

 • 4000+

  Gündelik çykyş

 • 8 million dollar

  Ualyllyk satuw

 • 3000㎡ +

  Iş ussahanasy

 • 10+

  Aýlyk täze dizaýn

Önümler-banner

Klawikul erkek we aýal üçin arka direg

Gysga düşündiriş:

“Clavicle Support Back Brace” üç ölçegli integral umumy durnuklylyk ýörelgesini kabul edýär we adaty oňurgany saklamak üçin oňurganyň durnuklaşdyryş ulgamynda süňkleriň, baglaryň, myşsalaryň we içki basyşyň arasyndaky baglanyşykdan doly peýdalanýar.Easyeňil işlemek üçin sazlanyp bilinýän çeňňek we aýlaw gaýyşlary.Lighteňil we uly däl, eşikleriň aşagynda, göze görünmeýän dizaýnda geýip bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Näme üçin bizi saýlamaly?

Aýratynlyklary

Haryt näme?

Arza

Zawodyň aýratynlyklary:

 • Çeşme zawody, ýokary çykdajyly: söwdagärden satyn almak bilen deňeşdirilende azyndan 10% tygşytlaň.
 • Qualityokary hilli neopren materialy, galyndylary ret ediň: ýokary hilli materialyň ömri, galan materiallaryňkydan 3 esse artar.
 • Iki gezek iňňe prosesi, ýokary derejeli gurluş: bir az erbet syn, ýene bir müşderini we girdejini tygşytlap biler.
 • Bir dýuým alty iňňe, hiliň kepili: müşderiniň markaňyza bolan ynamyny artdyryň.
 • Reňk stili düzülip bilnerCustomers müşderileriňize ýene birini saýlaň, bazar paýyňyzy sarp ediň.

 

Üstünlikleri:

 • 15+ ýyllyk zawod: 15+ ýyllyk ýagyş, ynamyňyza laýyk.Çig mal, senagatda we önümlerde hünärmenlik we hil gözegçiligi çuňňur düşünmek sizi gizlin çykdajylaryň azyndan 10% tygşytlap biler.
 • ISO / BSCI şahadatnamalary: Zawod baradaky aladalaryňyzy aýyryň we wagtyňyzy we çykdajylaryňyzy tygşytlaň.
 • Eltip bermegiň gijikdirilmegi üçin öwezini dolmak: Satuw töwekgelçiligiňizi azaldyň we satuw aýlawyňyzy üpjün ediň.
 • Kemçilikli önümiň öwezini dolmak: Kemçilikli önümler sebäpli goşmaça ýitgiňizi azaldyň.
 • Şahadatnama talaplary:Önümler EUB (PAHs) we ABŞ (ca65) standartlaryna laýyk gelýär.

Potensial işewür müşderilerimiziň köpüsi üçin mugt nusga berilip bilner!

 • Üçburç çekiş dizaýny

Üçburç durnukly dartyş, durnukly goldaw, birmeňzeş güýç.

 • Çelek dizaýny

Iki gapdalyndaky egin gaýyşlaryň uzynlygy, dürli görnüşdäki we ululykdaky adamlar üçin isleg boýunça düzülip bilner.

 • “Velcro” dizaýny

Çeňňek çeňňegi “Velcro”, aşa inçe we berk ýelmeşmek, düşmek aňsat däl, 10,000 gezek baglap bolýar.

 • Näzik we nepis gyralar

Owadan gyrasy, owadan egriler, ýokary hilli materiallar, çydamly.

 • Moumşak we aşaga çydamly web

Web sahypasy tekiz, perforasiýa amatly, el ýumşak duýulýar we ulanmak amatly we amatly.

 • Costokary çykdajy

Çig malyň köp mukdarda (30000 pc / aýdan gowrak) sargytdan iň gowy çykdajy gözegçiligi sebäpli.

Garyp düzediji

 • Öňki:
 • Indiki:

  1. 15+ ýyllyk çeşme zawody
  2. OEM / ODM mähirli garşylanýar, uniwersal materiallar bolsa 3 günüň içinde nusga alyň
  3. ISO9001 / BSCI / SGS / CE / RoHS / Şahadatnamalara ýetmek
  4. Kompensasiýa goragynyň kemçilik derejesiniň 2% -den gowragy
  5. Gijikdirilen goragy gowşuryň
  6. Önümler EUB (PAHs) we ABŞ (ca65) standartlaryna laýyk gelýär
  7. 30000pc / Aýdan gowrak önümçilik sargyt.
  Aýratynlyklary
  Harydyň ady Klawikul erkek we aýal üçin arka direg
  Bölüm belgisi MCL-PC005
  Nusga wagty After dizaýny tassyklandy, uniwersal nusga üçin 3-5 gün, ýöriteleşdirilen nusga üçin 5-7 gün.
  Mysal üçin töleg 1universal element üçin mugt
  Customöriteleşdirilen nusga üçin gepleşikler geçirmek üçin ýöriteleşdirilen nusga üçin USD50
  Köp mukdarda sargyt edilende nusga tölegi yzyna gaýtarylar.
  Mysal gowşurmagyň wagty -Hli ýurtlar üçin DHL / UPS / FEDEX tarapyndan 5-7 iş güni.
  Logotip Çap etmek Silüpek ekran
  Silikon nyşany
  Bellik nyşany
  Atylylyk sublimasiýasy atylylyk geçirişi
  Nagyşlamak
  Önümçilik wagty 5-7 iş güni 1-3000 sany
  7-15 iş güni3001-10000 sany
  15-25 iş güni10001-50000 sany
  25-40 gün50001-100000 sany
  To üçin gepleşikler geçiriler100000 sany.
  Port Şençzhenen, Ningbo, Şanhaý, Çingdao
  Bahanyň möhleti EXW, FOB, CIF, DDP, DDU
  Töleg möhleti T / T, Paypal, West Union, Pul gramy, kredit kartoçkasy, söwda kepilligi, L / C, D / A, D / P
  Gaplamak polibag / köpürjik halta / garşy sumka / PE sumka / doňan halta / ak guty / reňk gutusy / görkeziş gutusy ýa-da ýöriteleşdirilen,
  Karton tarapyndan daşky gaplama (uniwersal karton ululygy / Amazon üçin ýörite).
  OEM / ODM Kabul ederlikli
  MOQ 300 sany
  Esasy material 3mm Neopren / 3,5mm, 4mm, 4,5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 6.5mm, 7mm galyňlygy bar.
  Kepillik 6-18 aý
  QC Sahypada gözden geçirmek / Wideo gözden geçirmek / üçünji tarap gözden geçirmek, müşderiniň islegine bagly.
  Beýlekiler Marketing meýilnamasy üçin gözleg iberiň

   

  Bellik: “Meclon Sports” kompaniýasy lukmançylyk maslahatyny bermeýär.Bu web sahypasynyň mazmuny lukmançylyk, hukuk ýa-da başga bir hünär maslahatyny emele getirmeýär.Has dogrusy, size laýyk bolup biljek bejeriş kurslary barada maglumat almak üçin saglygy goraýyş hünärmeniňize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  Bedeniň duruş düzüjisi4

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň