• 100+

  Hünärmenler

 • 4000+

  Gündelik çykyş

 • 8 million dollar

  Ualyllyk satuw

 • 3000㎡ +

  Iş ussahanasy

 • 10+

  Aýlyk täze dizaýn

Önümler-banner

Patent ýatgysynyň çekiş enjamy Şahsy ideg

Gysga düşündiriş:

Qualityokary hilli mahmal, 3D mata we 100% neýlon Velcro tarapyndan öndürilen bu ýatgydan ýasalan enjam, üçburç kellä geýilýän boýnuň ýagdaýyny deňleşdirýär we mahmal örtük derini ýumşak, ýüpek duýgy berýär.Tutga bilen sazlanyp bilinýän gaýyş ulanmak has amatly we eliň aýasyna laýyk gelýär. Gapy berk ýapylanda top enjamyň ýykylmagynyň öňüni alýar.


Önümiň jikme-jigi

Näme üçin bizi saýlamaly?

Aýratynlyklary

Haryt näme?

Qualityokary hilli mahmal, 3D mata we 100% neýlon Velcro tarapyndan öndürilen bu ýatgydan ýasalan enjam, üçburç kellä geýilýän boýnuň ýagdaýyny deňleşdirýär we mahmal örtük derini ýumşak, ýüpek duýgy berýär.Tutga bilen sazlanyp bilinýän gaýyş ulanmak has amatly we eliň aýasyna laýyk gelýär. Gapy berk ýapylanda top enjamyň ýykylmagynyň öňüni alýar.

1. qualityokary hilli Mahmal, 3D mata we 100% neýlon Velcro, üçburç demir çarçuwasy has çydamlydyr.

2. Iň ýokary göterijilik ukyby 200 kg.

3. Düzülip bilinýän gaýyş dürli beýik adamlar üçin amatly beýikligi hödürleýär.

3. Reňk / materiallar / Logotip / gaplanan gaplama gyzgyn kabul edilýär.

Zawodyň aýratynlyklary:

 • Çeşme zawody, ýokary çykdajyly: söwdagärden satyn almak bilen deňeşdirilende azyndan 10% tygşytlaň.
 • Qualityokary hilli neopren materialy, galyndylary ret ediň: ýokary hilli materialyň ömri, galan materiallaryňkydan 3 esse artar.
 • Iki gezek iňňe prosesi, ýokary derejeli gurluş: bir az erbet syn, ýene bir müşderini we girdejini tygşytlap biler.
 • Bir dýuým alty iňňe, hiliň kepili: müşderiniň markaňyza bolan ynamyny artdyryň.
 • Reňk stili düzülip bilnerCustomers müşderileriňize ýene birini saýlaň, bazar paýyňyzy sarp ediň.

 

Üstünlikleri:

 • 15+ ýyllyk zawod: 15+ ýyllyk ýagyş, ynamyňyza laýyk.Çig mal, senagatda we önümlerde hünärmenlik we hil gözegçiligi çuňňur düşünmek sizi gizlin çykdajylaryň azyndan 10% tygşytlap biler.
 • ISO / BSCI şahadatnamalary: Zawod baradaky aladalaryňyzy aýyryň we wagtyňyzy we çykdajylaryňyzy tygşytlaň.
 • Eltip bermegiň gijikdirilmegi üçin öwezini dolmak: Satuw töwekgelçiligiňizi azaldyň we satuw aýlawyňyzy üpjün ediň.
 • Kemçilikli önümiň öwezini dolmak: Kemçilikli önümler sebäpli goşmaça ýitgiňizi azaldyň.
 • Şahadatnama talaplary:Önümler EUB (PAHs) we ABŞ (ca65) standartlaryna laýyk gelýär.

Potensial işewür müşderilerimiziň köpüsi üçin mugt nusga berilip bilner!


 • Öňki:
 • Indiki:

 • 15+ ýyllyk çeşme zawody

  OEM / ODM mähirli garşylanýar, uniwersal materiallar bolsa 3 günüň içinde nusga alyň

  ISO9001 / BSCI şahadatnamalary

  Kompensasiýa goragynyň kemçilik derejesiniň 2% -den gowragy

  Gijikdirilen goragy gowşuryň

  Harydyň ady Ervatgynyň çekiş enjamy
  Bölüm belgisi MCL-HJ019
  Nusga wagty Dizaýn tassyklanandan soň, uniwersal nusga üçin 3-5 gün, ýöriteleşdirilen nusga üçin 5-7 gün.
  Mysal üçin töleg 1universal element üçin mugt
  Customöriteleşdirilen nusga üçin gepleşikler geçirmek üçin ýöriteleşdirilen nusga üçin USD50
  Köp mukdarda sargyt edilende nusga tölegi yzyna gaýtarylar.
  Mysal gowşurmagyň wagty -Hli ýurtlar üçin DHL / UPS / FEDEX tarapyndan 5-7 iş güni.
  Logotip Çap etmek Silüpek ekran
  Silikon nyşany
  Bellik nyşany
  Atylylyk sublimasiýasy atylylyk geçirişi
  Nagyşlamak
  Önümçilik wagty 1-500pc üçin 5-7 iş güni
  501-3000pcs üçin 7-15 iş güni
  30001-10000 sany kompýuter üçin 15-25 iş güni
  10001-50000pc üçin 25-40 gün
  50000pc-den gowrak gepleşik geçirmek.
  Port Şençzhenen, Ningbo, Şanhaý, Çingdao
  Bahanyň möhleti EXW, FOB, CIF, DDP, DDU
  Töleg möhleti T / T, Paypal, West Union, Pul gramy, kredit kartoçkasy, söwda kepilligi, L / C, D / A, D / P
  Gaplamak polibag / köpürjik halta / garşy sumka / PE sumka / doňan halta / ak guty / reňk gutusy / görkeziş gutusy ýa-da ýöriteleşdirilen,
  Karton tarapyndan daşky gaplama (uniwersal karton ululygy / Amazon üçin ýörite).
  OEM / ODM Kabul ederlikli
  MOQ 500 sany
  Esasy material 3mm Neopren / 3,5mm, 4mm, 4,5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 6.5mm, 7mm galyňlygy bar.
  Kepillik 12-18 aý
  QC Sahypada gözden geçirmek / Wideo gözden geçirmek / üçünji tarap gözden geçirmek, müşderiniň islegine bagly.
  Sorag Marketing meýilnamasy üçin bize sorag iberiň.

  Ervatgynyň çekiş enjamy, boýun agyrysyny, egniň periartritini, ýatgy spondilozyny goldaýar.Ervatgy oňurgasynyň kesgitlenmegi bilen üpjün edilýän daşarky goldaw arkaly, ýatgy oňurgasy uzak wagtlap dowam edip, kadaly görnüşine gaýdyp gelmek üçin ýuwaş-ýuwaşdan gysylýar.Icalatgynyň oňurgasy bilen baglanyşykly dürli agyrylardan dynmak.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň