• 100+

  Hünärmenler

 • 4000+

  Gündelik çykyş

 • 8 million dollar

  Ualyllyk satuw

 • 3000㎡ +

  Iş ussahanasy

 • 10+

  Aýlyk täze dizaýn

Önümler-banner

Neopren kosmetiki halta

Gysga düşündiriş:

Lighteňil we çylşyrymly, bu fermuar neopren kosmetiki halta az agram goşýar we syýahatyňyzy agyrlaşdyrýar.Owadan, ýöne amatly bolmak üçin çykyň.Ikisine-de eýe bolup bilersiňiz.Neopren kosmetiki haltanyň çaknyşmaga garşy, şok garşylygy, suw geçirmeýän, güýçli çeýeligi we ş.m. artykmaçlyklary bar.Makiýaupyňyzy we gözelligiňizi goraň.


Önümiň jikme-jigi

Aýratynlyklary

Materiallar görkezilýär

Özbaşdaklaşdyrma

Çaknyşyklara garşy basyş dyzlary

Önümleri ulanmakdan näme alyp bilersiňiz:

 • .Eňil: Syýahatyňyzda az agram syýahatyňyzy we çykmagyňyzy aňsatlaşdyrýar ..
 • Anti-şok we damja garşy: Gözellik zatlaryňyzy zyýansyz goramak.
 • Fermuar bilen: Kosmetiki haltaňyzyň mazmunyny bilmeýän wagtyňyz gaçmagy barada alada etmeli däl ..
 • Açyk nagyş: Dürli açyk nagşy saýlamak, halaýan stiliňizi saýlamak has aňsat.
 • 5MM ýokary hilli SBR: 5MM galyňlykdaky neopren materiallary, has täsirli, elastik we ýumşak rahatlygy hödürleýär.

 

Bizden näme alyp bilersiňiz:

 • Çeşme zawody, ýokary çykdajyly: söwdagärden satyn almak bilen deňeşdirilende azyndan 10% tygşytlaň.
 • Qualityokary hilli neopren materialy, galyndylary ret ediň: ýokary hilli materialyň ömri, galan materiallaryňkydan 3 esse artar.
 • Iki gezek iňňe prosesi, ýokary derejeli gurluş: bir az erbet syn, ýene bir müşderini we girdejini tygşytlap biler.
 • Bir dýuým alty iňňe, hiliň kepili: müşderiniň markaňyza bolan ynamyny artdyryň.
 • Reňk stili düzülip bilnerCustomers müşderileriňize ýene birini saýlaň, bazar paýyňyzy sarp ediň.

 

Biziň artykmaçlyklarymyz näme:

 • 15+ ýyllyk zawod: 15+ ýyllyk ýagyş, ynamyňyza laýyk.Çig mal, senagatda we önümlerde hünärmenlik we hil gözegçiligi çuňňur düşünmek sizi gizlin çykdajylaryň azyndan 10% tygşytlap biler.
 • ISO / BSCI şahadatnamalary: Zawod baradaky aladalaryňyzy aýyryň we wagtyňyzy we çykdajylaryňyzy tygşytlaň.
 • Eltip bermegiň gijikdirilmegi üçin öwezini dolmak: Satuw töwekgelçiligiňizi azaldyň we satuw aýlawyňyzy üpjün ediň.
 • Kemçilikli önümiň öwezini dolmak: Kemçilikli önümler sebäpli goşmaça ýitgiňizi azaldyň.
 • Şahadatnama talaplary:Önümler EUB (PAHs) we ABŞ (ca65) standartlaryna laýyk gelýär.

Potensial işewür müşderilerimiziň köpüsi üçin mugt nusga berilip bilner!

Neopren kosmetiki halta-02
Neopren kosmetiki halta-03
Neopren kosmetiki halta-04
Neopren kosmetiki halta-05
Neopren kosmetiki halta-06
Neopren kosmetiki halta-07
Neopren kosmetiki halta-08

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Neopren Tote Bag-03

  Neopren sumka-02

  Neopren Tote Bag-01

  Neopren:

  Neopren-01

  7MM gaty galyň neopren

  Mata:

  Köplenç ulanylýan mata

   

  Neopren kompozit mata:

  Neopren kompozit mata

  Materiallar we gaplama adaty:

  Gunarag-Holster --- omörite_08

   

  Logo Custom:

  Gunarag-Holster --- omörite_07

   

  Reňk adaty:

  Çig mal

   

  Stytle Custom:

  微 信 图片 _20220620101140

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň