• 100+

  Hünärmenler

 • 4000+

  Gündelik çykyş

 • 8 million dollar

  Ualyllyk satuw

 • 3000㎡ +

  Iş ussahanasy

 • 10+

  Aýlyk täze dizaýn

Önümler-banner

Agyry bejermek üçin patentlenen önüm arka göni guşak

Gysga düşündiriş:

Arka göni kemerimiz ýokarky we orta arka bilen bökdençsiz galypdyr.Bir gezek geýilenden soň, orta arka göni guşak eginleri iň oňat ýagdaýa çeker, şol bir wagtyň özünde göwresiň oňurgasyna öwrüler we orta we ýokarky arkany goldaýar.


Önümiň jikme-jigi

Aýratynlyklary

Bu önüm näme?

Bu önüm programmasy?

Näme üçin bizi saýlamaly?

● EVA şekilli plastinka

EVA geýilende arka bilen bökdençsiz galypdyr.Arkaňyza doly goldaw beriň.

● Iň ýokary material

Qualityokary hilli matalar, berk tikinçiler.Softumşak örtük eginleri goraýar, eginlerdäki çeýeligi, sizi has ynamly gezmäge mejbur edýär.

● Velcro kesgitlenen dizaýn

Güýçli velkro, aşa inçe we berk ýelmeşmek, ýykylmak aňsat däl, dermanlamak aňsat däl.

Back Arka agyrysyny azaltmak we duruşyňyzy gowulaşdyrmak

Oňurgaňyzy sazlamak we ýaramaz deňleşmek zerarly agyryny azaltmak üçin arka goldawyny ulanyň

Ust Düzülip bilinýän we ulanmak aňsat

Yzky duruş düzüjimiz, köp adamyň beden ululygyny ýerine ýetirmek üçin Orta we Uly ululyklarda gelýär.

Zawodyň aýratynlyklary:

 • Çeşme zawody, ýokary çykdajyly: söwdagärden satyn almak bilen deňeşdirilende azyndan 10% tygşytlaň.
 • Qualityokary hilli neopren materialy, galyndylary ret ediň: ýokary hilli materialyň ömri, galan materiallaryňkydan 3 esse artar.
 • Iki gezek iňňe prosesi, ýokary derejeli gurluş: bir az erbet syn, ýene bir müşderini we girdejini tygşytlap biler.
 • Bir dýuým alty iňňe, hiliň kepili: müşderiniň markaňyza bolan ynamyny artdyryň.
 • Reňk stili düzülip bilnerCustomers müşderileriňize ýene birini saýlaň, bazar paýyňyzy sarp ediň.

 

Üstünlikleri:

 • 15+ ýyllyk zawod: 15+ ýyllyk ýagyş, ynamyňyza laýyk.Çig mal, senagatda we önümlerde hünärmenlik we hil gözegçiligi çuňňur düşünmek sizi gizlin çykdajylaryň azyndan 10% tygşytlap biler.
 • ISO / BSCI şahadatnamalary: Zawod baradaky aladalaryňyzy aýyryň we wagtyňyzy we çykdajylaryňyzy tygşytlaň.
 • Eltip bermegiň gijikdirilmegi üçin öwezini dolmak: Satuw töwekgelçiligiňizi azaldyň we satuw aýlawyňyzy üpjün ediň.
 • Kemçilikli önümiň öwezini dolmak: Kemçilikli önümler sebäpli goşmaça ýitgiňizi azaldyň.
 • Şahadatnama talaplary:Önümler EUB (PAHs) we ABŞ (ca65) standartlaryna laýyk gelýär.

Potensial işewür müşderilerimiziň köpüsi üçin mugt nusga berilip bilner!

EVA duruş düzediji-1

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Haryt ady Duruş düzediji
  Material Lycra Composite EVA
  Gelip çykan ýeri Guangdong, Hytaý
  Marka ady Meklon
  Model belgisi MCL-PC012
  Ulanylýan adamlar Ulular
  Stil Yzky goldaw kemerleri
  Gorag synpy Giňişleýin gorag
  Funksiýa Gorag
  Logotip Custöriteleşdirilen logony kabul ediň
  OEM & ODM Accpet OEM ODM
  Aýratynlyklary Amatly we dem alýan
  reňk Gara
  Arza Hunchbackiň öňüni almak, päsgelçilikleri düzetmek
  Aýratynlyk Amatly we dem alýan
  Nusga wagty After dizaýny tassyklandy, uniwersal nusga üçin 3-5 gün, ýöriteleşdirilen nusga üçin 5-7 gün.
  Mysal üçin töleg 1universal element üçin mugt
  Customöriteleşdirilen nusga üçin gepleşikler geçirmek üçin ýöriteleşdirilen nusga üçin USD50
  Köp mukdarda sargyt edilende nusga tölegi yzyna gaýtarylar.
  Mysal gowşurmagyň wagty -Hli ýurtlar üçin DHL / UPS / FEDEX tarapyndan 5-7 iş güni.
  Logotip Çap etmek Silüpek ekran
  Silikon nyşany
  Bellik nyşany
  Atylylyk sublimasiýasy atylylyk geçirişi
  Nagyşlamak
  Önümçilik wagty 1-500pc üçin 5-7 iş güni
  501-3000pcs üçin 7-15 iş güni
  30001-10000 sany kompýuter üçin 15-25 iş güni
  10001-50000pc üçin 25-40 gün
  To 50000pc-den gowrak gepleşik geçirmeli.
  Port Şençzhenen, Ningbo, Şanhaý, Çingdao
  Bahanyň möhleti EXW, FOB, CIF, DDP, DDU
  Töleg möhleti T / T, Paypal, West Union, Pul gramy, kredit kartoçkasy, söwda kepilligi, L / C, D / A, D / P
  Gaplamak polibag / köpürjik halta / garşy sumka / PE sumka / doňan halta / ak guty / reňk gutusy / görkeziş gutusy ýa-da ýöriteleşdirilen,
  Karton tarapyndan daşky gaplama (uniwersal karton ululygy / Amazon üçin ýörite).
  OEM / ODM Kabul ederlikli
  MOQ 300 sany
  Esasy material 3mm Neopren / 3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10mm,galyňlygy bar.
  Kepillik 6-18 aý
  QC Sahypada gözden geçirmek / Wideo gözden geçirmek / üçünji tarap gözden geçirmek, müşderiniň islegine bagly.
  Beýlekiler Meýilnama düzmek üçin bize gözleg iberiň

  Mundan beýläk erbet duruş we arka agyrylary ýok, patentlenen duruş düzüjimiz, myşsalaryňyzy dogry ýagdaýa laýyklaşdyryp, duruşy netijeli gowulandyrýar.günde 20-30 minut arka duruş düzedişini geýiň we wagtyňyzy kem-kemden 1-2 sagat ýokarlandyryň.has beýikdigiňizi, has ynamly görünjekdigiňizi we özüňizi has gowy duýjakdygyňyzy görersiňiz.

  Bu ýönekeý, hirurgiki däl usul, böwregiňizi düzetmek, dogry duruşyňyzy gowulaşdyrmak we egniňizdäki we arkaňyzdaky agyrylary ýeňilleşdirmek üçin kömek edýär.Bu ýaýy öýüňizde, ofisiňizde, sport zalynda, ýoga studiýasynda ýa-da açyk howada ulanyp bilersiňiz.Ony eşikleriň üstünde geýip bilersiňiz, deriniň gyjyndyrylmagyna sebäp bolmaz.

  1. 15+ ýyllyk çeşme zawody
  2. OEM / ODM mähirli garşylanýar, uniwersal materiallar bolsa 3 günüň içinde nusga alyň
  3. ISO9001 / BSCI / SGS / CE / RoHS / Şahadatnamalara ýetmek
  4. Önümler EUB (PAHs) we ABŞ (ca65) standartlaryna laýyk gelýär
  5. Kompensasiýa goragynyň kemçilik derejesiniň 2% -den gowragy
  6. Gijikdirilen goragy gowşuryň
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň